„Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro”

„Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro”

J. W. Goethe „Faust”

Kim jest tajemniczy nieznajomy? Po co przybył do Moskwy? Jak to możliwe, że był na tarasie u Poncjusz Piłata?  I  rozmawiał przy śniadaniu z Kantem? Wiele na ten i inne tematy mogli opowiedzieć czytelnicy powieści M. Bułhakowa pt. „Mistrz i Małgorzata”, biorąc udział w konkursie,  który odbył się 5 lutego w ramach Szkolnych Dni Kultury. Była to już druga edycja literackiego maratonu „Czytam, więc jestem”.
Uczestnicy konkursu świetnie poradzili sobie z odpowiedziami na pytania, dając dowody dobrej znajomości losów Małgorzaty i Mistrza, przygód Wolanda i jego świty.
Najwnikliwszymi czytelniczkami powieści mistrza Bułhakowa okazały się:
Katarzyna Dulęba – I miejsce
Karolina Więcek – II miejsce
Aleksandra Sikora – III miejsce
 
Gratulujemy dziewczynom, a także wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu.