Kapitalny sukces na XLVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Jarosławiu

Spektakularnym  sukcesem zakończyła się XLVI  edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, której finał odbył się w dniach 23-24.02.2023 r. w Jarosławiu.

Rywalizacja finałowa była podzielona na dwa dni. W pierwszym dniu, zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać dwa problemy techniczne ze swojej kategorii tematycznej. Wszyscy nasi uczniowie z sukcesem przeszli ten etap i zakwalifikowali się do finałowych rozgrywek w dniu następnym.
Drugiego dnia zawodnicy odpowiadali na pytania komisji złożonej z ekspertów danej kategorii. Na punktację ostateczną składała się suma punktów z testu eliminacyjnego, części praktycznej i części teoretycznej.

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę uzyskali następujące wyniki:

 • Madanowicz Marcin 3TI – Teleinformatyka – LAUREAT
 • Cela Gabriel 4TI – Teleinformatyka – FINALISTA
 • Wzorek Arkadiusz 4TI – Informatyka – FINALISTA
 • Huza Bartłomiej 4N – Elektryka – FINALISTA
Tytuł laureata i finalisty uprawnia uczniów do:
 • studiowania na wybranych kierunkach technicznych z pominięciem standardowej procedury rekrutacji,
 • laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem
  kształcenia zawodowego zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na
  podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub
  finalisty;
  egzamin  zawodowy z części  pisemnej  zaliczony na 100 %,
 • nominowani są do stypendium Ministra Edukacji i Nauki,
 • nominowani są do stypendium  Kuratora Małopolskiego,
 • nominowani są do stypendium  Prezydenta Miasta Tarnowa,
 • nominowani są do stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych.

Składamy w imieniu Dyrekcji ZST i braci uczniowskiej gratulacje i dalszych sukcesów  w przyszłych latach, a Bartkowi sukcesów naukowych i zawodowych  na Politechnice Gdańskiej.

Poznajmy  naszych finalistów i laureatów na zdjęciu tytułowym:
od lewej – Bartłomiej Huza, Marcin Madanowicz, Gabriel Cela, Arkadiusz Wzorek.