ZST

Konkurs na najlepszego anglistę klas drugich

Dnia 1.03.2017 roku podczas Dni Kultury Szkolnej odbył się w ZST konkurs na najlepszego anglistę klas drugich. Uczniowie przez godzinę rozwiązywali test pisemny składający się z zadań leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności maturalnych, w którym można było otrzymać maksymalnie 102 punkty. Najlepsze wyniki osiągnęli:

  1. Pawula Monika kl. 2Ia – 80p
  2. Czupryna Bartosz kl. 2E – 73,5p
  3. Kopek Krzysztof kl.2Ia – 71,5p

 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Beata Kotaś.