Konsultacje dla rodziców

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych na konsultacje online z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów 21.12.2021r. w godz. 15.30-16.30.
Szczegóły przekażą wychowawcy przez e-dziennik.