ZST

Nasi uczniowie wyjadą do Hiszpanii!

erasmusplusDwudziestu uczniów i dwóch nauczycieli z Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, w lutym 2015 r., wyjedzie w ramach projektu „Erasmus+” na kolejne zagraniczne praktyki zawodowe, tym razem do Grenady w Hiszpanii.
W renesansowym budynku w Albaicin w Grenadzie będą realizować zadania wynikające z programu kształcenia techników elektryków. To kolejne działanie ZST mające na celu podniesienie poziomu kształcenia oraz umożliwienie wzbogacenia kompetencji zawodowych uzyskiwanych przez uczniów naszej Szkoły…


Praktyki zagraniczne, oprócz rozwijania umiejętności zawodowych i języka branżowego, w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu poczucia własnej wartości uczniów oraz poszerzenia wiedzy o historii i kulturze kolejnego kraju – członka Unii Europejskiej.
Realizacja projektu jest niesamowitą okazją do zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych w uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty ukończenia praktyk, certyfikaty językowe oraz Europass Mobilność tj. certyfikat potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach UE. Planowany projekt będzie w 100% finansowany z programu Erasmus+, w związku z tym udział w praktykach i szkoleniach jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.
Wyjazd uczniów ZST do Hiszpanii będzie możliwy dzięki współdziałania szkoły z „Fundacją Nowe Technologie” z Tarnowa (FNT), która otrzymała dofinansowanie na realizację praktyk i szkoleń zawodowych w latach 2015 i 2016 dla uczniów i nauczycieli, w ramach nowego projektu programu Erasmus+. Projekt zakłada współpracę FNT z dyrektorami tarnowskich szkół.