Nauczyciele JOZ dzielą się efektami job shadowing

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języków obcych zawodowych uczestniczący w mobilności job shadowing projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przeprowadzili szereg zajęć zarówno dla uczniów, jak i innych nauczycieli.

Podczas warsztatów z uczniami, ci m.in. na podstawie relacji fotograficznej, opisywali stanowiska pracy pokazywane na zdjęciach, oraz czynności wykonywane na danym stanowisku używając słownictwa w języku angielskim.  Zostało wprowadzone również nowe, specjalistyczne słownictwo.

Wykazano wiele efektów i korzyści wynikających  z udziału w Job Shadowing w ramach projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”.

Efekty i korzyści wynikające z udziału w Job Shadowing

Prezentacja ćw. JOZ

JOZ efekty POWER