Nowe zapisy na kursy w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”

Ferie  zimowe się już skończyły i czas pomyśleć o pogłębieniu swojej wiedzy i umiejętności technicznych  a równocześnie  zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Rozpoczyna się nabór na kursy i szkolenia:

 1. Kursy : a) Obsługa i programowanie robotów – 20 godz.

                           b) Innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów – 30 godz

  Kursy dla wszystkich uczniów ZST, a w szczególności tych którzy jeszcze nie brali udziału w żadnej formie wsparcia zawodowego będą w pierwszej kolejności rekrutowani.

 2. Zajęcia dodatkowe/wyrównawcze : a)  ICT -technologie informacyjno-komunikacyjne, wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych:  podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych, tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW   CMS – strony internetowe,  zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office, modelowanie 3Dmax,  (limit naboru na tę formę wsparcia 22 uczniów  w 2021 roku ).

   b)  język angielski branżowy (zawodowy), (limit naboru na tę formę wsparcia 46 uczniów w 2021 roku).

  c) Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”  Oilcity („gorączka złota” nauka poprzez grę),

     Zajęcia  dodatkowe/wyrównawcze tylko dla uczniów z zawodu : technik informatyk, elektryk, elektronik  i mechanik.

 3. Wizyty w zakładach, fabrykach i przedsiębiorstwach  dla całej  klasy z punktu widzenia organizacji i logistyki dostosowane  się do profilu kształcenia: technika informatyka, elektryka, elektronika  i mechanika.

  4. Warsztaty – zajęcia  w przedsiębiorstwach lub  wyższych uczelniach np:  dwudniowe w WSB w Nowym Sączu, WSB w Tarnowie i PWSZ w Tarnowie  z wyżywieniem i transportem dla całej klasy: technik informatyk, elektryk, elektronik i mechanik.

  Uczniowie, którzy chcą zgłosić swój udział  proszę o  uzupełnienie zgłoszenia wg planu i przesłanie na e- dziennik do koordynatora Roerta Hosaja.

  a) Nazwisko i imię

  b) Pesel

  c) Klasa

  d) Numer telefonu do ucznia

  e) Średnia ocen ( z I  półrocza)

  f) Sukcesy w olimpiadach

  g) Zamieszkanie : wieś / miasto

  h) Rodzina wielodzietna: tak / nie

  Szczegóły i kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia określone są w Regulaminach rekrutacji dostępnych na  stronie. http://tarnowckz.pl/aktualnosci_projekt/informacja-o-projekcie-kwalifikacje-zawodowe-sukcesem-na-rynku-pracy-ii/ . Wszystkie kursy są bezpłatne.  Zapisy trwają do 10 lutego 2021.

  Rozpoczęcie kursów jest możliwe przy minimum 10 osobowej grupie.

  Zapraszam serdecznie i pozdrawiam,

  Robert Hosaja