Pokaz trwałości efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe wszyscy stażyści wkrótce po odbytych mobilnościach zaprezentowali nauczycielom i pozostałym uczniom umiejętności nabyte w trakcie stażu. W ostatnim czasie natomiast, w ścisłym reżimie sanitarnym, w obecności m.in. przedstawicieli pracodawców, potwierdzali testami trwałość efektów uzyskanych podczas stażu. Celem wspomnianych testów zawodowych był pokaz umiejętności stażystów. Każdy z nich otrzymał do wykonania konkretne zadanie zawodowe i był oceniany głównie pod kątem umiejętności zawodowych, przestrzegania przepisów BHP, organizacji stanowiska pracy, czytania schematów/instrukcji/procedur, montażu elementów lub ich wykonania za pomocą odpowiednich narzędzi,  sprawdzania zgodności montażu lub wykonania ze schematem/instrukcją/procedurą, poprawności wykonania zadania. Pod uwagę wzięto również plan pracy i tempo wykonania zadania. Przeprowadzony test opatrzony komentarzem stażystów w języku obcym wypadł znakomicie. Zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele firm z dużym uznaniem wyrazili się o umiejętnościach zaprezentowanych przez uczestników stażu, w trakcie wykonywania zadanych im czynności zawodowych. Zwrócili uwagę na przestrzeganie przez nich przepisów BHP, odpowiednią organizację stanowiska pracy, sprawne czytanie schematów/instrukcji/procedur, wykonywanie zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprawdzanie zgodności wykonania ze schematem/instrukcją/procedurą. Podkreślili również odpowiedni plan pracy i doskonałe tempo wykonania zadania. Przyznali, że bezsprzecznie stażyści mają prawidłowe przygotowanie zawodowe i postawy, nabyli kompetencje i umiejętności, nie tylko zawodowe. Świadczy to o trwałości efektów uzyskanych podczas realizacji projektu i dużym doświadczeniu uczniów, zdobytym podczas stażu, i jest kolejnym dowodem na sukces projektu „Praktyki zawodowe bez granic”.

Z racji ograniczonych możliwości bezpośredniego udziału sprawdzenie trwałości efektów stażu było relacjonowane również dla pracodawców, nauczycieli zawodowców z naszej i innych szkół branżowych/technicznych kształcących w odpowiednich zawodach, poszczególnych klas z zawodów technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik analityk, technik technologii chemicznej, technik informatyk również poprzez Google Meet i MS Teams

Pokaz trwałości efektów stażu:

Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1cu9OrJhs-X8RtEVzWraxwvUM4vc2IAxy?usp=sharing

Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/1YfB8uHMSe1SKUKT7GwFlvQSlHxKNtfyo?usp=sharing

Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/1eqP0nQFjd3DOJjkseWlxfVD8DRqb34YR?usp=sharing

Prezentacje stażystów:

Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1S6BYWnPNkPaICcEf06vBj0CCkRLYLOt1?usp=sharing

Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/1nUDxEFcZErvJnI3EXbxYfgepJAJZWBJN?usp=sharing

Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/1MmIQ3_5-IzDlvS8m0vkgtwgKU9HFJ3U8?usp=sharing

Filmiki stażystów:

Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1vHeltppeoS-PDV74y757mPWwj-2nuAHK?usp=sharing

Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/17w361zlMYeZPh9zsGgzWjkekgcMAWH5c?usp=sharing

Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/171OihjvGXap8lEnh7q068yt6TvK2_Xp4?usp=sharing