ZST

Pomóż absolwentce ZST

Zachęcamy wszystkich pełnoletnich ochotników do udziału w akcji DKMS. Poszukiwany jest dawca komórek macierzystych dla Asi – absolwentki naszej szkoły. 
20 października w godzinach 8.00 – 15.00 w świetlicy ZST odbędzie się rejestracja i przesiewowe badanie kandydatów na dawców. Akcji towarzyszyć będzie zbiórka funduszy na ten cel. Więcej informacji można uzyskać na stronie DKMS