Relacja z Job Shadowing nauczycieli

Nauczyciele uczestniczący w Job Shadowing projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przedstawiają poniżej relację z działania w portugalskich firmach w dniach 02. – 05. maja 2017r.

Firma THERMOPISTA 

BHP/doradca zawodowy

Firma PROWORLD

Chemicy

Mechanicy

Informatyk I

Informatyk II