„Start na europejskim rynku pracy” – 1. dzień stażu na Węgrzech

Z samego rana, po wysokoenergetycznym śniadaniu, udaliśmy się  do przydzielonych nam firm. Po przywitaniu i krótkim przedstawieniu się każdy z nas został zapoznany z organizacją pracy przedsiębiorstwa oraz jego strukturą. Mieliśmy również okazję zwiedzić zakład, aby w kolejnych dniach naszego stażu łatwiej nam było się po nim poruszać. Odpowiedzialne osoby przeprowadziły szkolenie z przepisów BHP i p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej.

Po przydzieleniu do odpowiednich stanowisk pracy i dokonaniu oględzin stanowiska każdy z nas zaczął zdobywać swoje umiejętności zawodowe.

Technicy mechanicy sprawdzili czy wyposażenie jest zgodne z wykazem, poznali a następnie sprawdzili zasady działania urządzeń i narzędzi, szczególnie tych, z którymi mieli do czynienia po raz pierwszy. Mogli także poznać park maszynowy w zakładzie pracy, koncentrując się przede wszystkim na maszynach CNC. Pierwszy dzień pracy mechanicy zakończyli na przeglądzie sterowników obrabiarek.

Technicy elektronicy poznawali zasady sporządzania dokumentacji i procedur jej obiegu w przedsiębiorstwie, obserwowali i naśladowali czynności pracownika przy obsłudze urządzeń i narzędzi. Sporządzili również notatkę dotyczącą używanych urządzeń i sposobu posługiwania się nimi.

Technicy elektrycy poznawali zasady pobierania materiałów i narzędzi z magazynu oraz rozliczania po wykonanej pracy. Zajmowali się analizą przykładowego projektu budowlanego a na podstawie dokumentacji rozpoznawali przeznaczenie instalacji, symbole graficzne i analizowali działanie instalacji.

Po powrocie do pensjonatu zjedliśmy pyszny posiłek i udaliśmy się na krótki odpoczynek. Następnie, korzystając z pięknej wiosennej pogody, wybraliśmy się na spacer i małe zakupy.

Posileni kolacją zasiedliśmy do wypełniania naszych dzienniczków stażu. Zmęczeni, pełni wrażeń z mijającego dnia ułożyliśmy się wygodnie w naszych łóżkach, by zregenerować siły na następne dni. Część naszej grupy była jednak tak podekscytowana, że mając problemy z zaśnięciem postanowili udać się na wieczorny jogging do pobliskiego parku. To pomogło nam rozładować nadmiar energii.

Zapraszamy do galerii zdjęć: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=753184471735724&id=750976371956534