„Start na europejskim rynku pracy” – 4. dzień stażu w Bradze

Po zjedzeniu śniadania zostaliśmy rozwiezieni do swoich miejsc pracy. W dniu dzisiejszym część z nas rozpoczęła dzień od omówienia działania klawiatur w komputerach, a następnie wymienialiśmy je w laptopach. Testowanie wymienionych klawiatur, było następnym naszym zadaniem. Druga grupa  uczestników zajmowała się demontażem oraz poprawnym montażem telefonów komórkowych oraz tabletów. Nasi opiekunowie omówili budowę i działanie systemów operacyjnych komputerów Apple’a. Po lunchu sporządzaliśmy również harmonogramy prac wykonywanych na podstawie zaplanowanego projektu, dobieraliśmy odpowiednie narzędzia do wykonywanych prac, kosztorysowaliśmy pracę w arkuszu kalkulacyjnym oraz przeliczaliśmy czas naszej pracy oraz zasoby ludzkie i środki potrzebne do zrealizowania projektu. Po powrocie do hotelu ponownie uzupełniliśmy dzienniczki, a następnie udaliśmy się na kolację. Po jej zakończeniu wyszliśmy na spacer po mieście. Ogromnym plusem tutejszej strefy czasowej jest to, że ciemno robi się dopiero po 21-ej. Zadowoleni z przebiegu całego dnia udaliśmy się na spoczynek.