„Start na europejskim rynku pracy” – 6. dzień stażu

Aż trudno uwierzyć, jak szybko mija nam tutaj czas. Dopiero co zaczynaliśmy nasz staż, a dzisiaj rozpoczynamy drugi tydzień pracy. Oto nasze zadania.

Technicy mechanicy zapoznawali się w biurze technologicznym z obowiązkami technologa-programisty. Poznawali zasady sporządzania programów obróbczych dla wybranych obrabiarek sterowanych numerycznie, analizowali bazę dokumentacji detali wykonywanych na obrabiarkach. Pisali proste programy obróbcze detali zadanych przez technologa – programistę na tokarkę i frezarkę CNC. Wykonywali ćwiczenia w tworzeniu programów obróbczych detali w obróbce seryjnej. Przenosili programy obróbcze do pamięci sterownika maszyny CNC za pomocą karty pamięci i sieci LAN. Tworzyli programy w menu tokarki i frezarki CNC. Edytowali programy na pulpicie sterowniczym tokarki i frezarki sterowanej numerycznie.

Technicy elektronicy pracowali podczas montażu systemu kontroli dostępu, analizowali zlecenia, zapoznawali się z dokumentacją techniczną. Przeprowadzali inspekcję sieci funkcjonującej w biurze, planowali rozmieszczenie elementów sieci, wyznaczali miejsca montażu punktów dostępowych, czytników kart itp. Dobierali odpowiednie urządzenia i osprzęt oraz narzędzia do montażu, przygotowywali przewody, osprzęt i podzespoły do montażu, montowali osprzęt instalacyjny i przewody. Wykonywali połączenia elektryczne urządzeń. Następnie sprawdzali zgodność wykonanych połączeń ze schematem i uruchamiali zainstalowane urządzenia. Diagnozowali poprawność działania sieci, konfigurowali system przez interfejs Www, integrowali podłączone urządzenia z kartami chipowymi, kartami dostępu etc. Sprawdzali funkcjonowanie systemu-odczytywali karty dostępowe, reakcje systemu. Po zakończeniu pracy uzupełniali protokół (dokumentację powykonawczą).

Technicy elektrycy wykonywali instalację teletechniczną, np. sieci komputerowej. Zapoznawali się z dokumentacją techniczną istniejącej instalacji, analizowali schemat i plan instalacji, sporządzali notatkę dotyczącą: niezbędnych rodzajów przewodów, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów przewodów, rodzaju i rozmiarów szafki instalatorskiej, rodzaju i liczby zastosowanych urządzeń sieciowych (routery, switche, itp.). Określali zakres prac podczas wykonywania instalacji. Montowali instalację maskującą oraz osprzęt instalacyjny. Sprawdzali poprawność montażu i jakość wykonanej pracy. Dokonywali pomiarów sprawdzających.