Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych

Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych „Absolwenci wspierają talenty ZST” za rok szkolny 2018/19 zostało przyznane Deryi Arslan z kl. II A za projekt „Kolorowe buciki”. Uczennica otrzymała czek na kwotę 700,00 zł podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dn. 11.10.2019 r. z rąk Prezesa Stowarzyszenia Pana Aleksandra Łopaty-Bernackiego.

Projekt Deryi polega na personalizowaniu obuwia, wykonanego z różnych materiałów farbami tekstylnymi i innymi substancjami chemicznymi  oraz właściwymi impregnatami. Wcześniej projekt ten znalazł uznanie jurorów nagrody konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”, którego uczennica została laureatką.