ZST

Szkolenie kadry w ramach programu Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POSW dniach od 19 do 23 stycznia 2016r. dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie brało udział w działaniu „Job shadowing” w ramach projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” dofinansowanego z  programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe. Szkolenie kadry odbyło się we współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą techniczną Veszprémi Szakképző Centrum Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája w Veszprém na Węgrzech. W planie wyjazdu, którego celem było podniesienie i zdobycie kompetencji i umiejętności kadry nauczycielskiej znalazły się wizyty szkoleniowe w topowych firmach z branży elektronicznej i elektrycznej: Elektrocenter Kft., I.D.S. Elektronikus Vagyonvédelmi Kft., Balluff  Elektronika Kft., wizyta w fabryce Audi Hungaria Motor Kft., na uniwersytetcie Pannonia Egyetem oraz w Veszprémi Szakképző Centrum Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája w Veszprém.

Wizyty w firmach dały uczestnikom szczegółową wiedzę na temat struktury organizacyjnej firm oraz czynności wykonywanych na stanowiskach pracy, na których m.in. uczniowie ZST zakwalifikowani do projektu będą odbywać praktyki zawodowe. Aktywny sposób poznawania czynności zawodowych na stanowiskach pracy w firmach przyczynił się do poznania procesu technologicznego i produkcyjnego, zapoznania się z podstawowymi instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż., uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy. Pedagodzy zdobyli również wiedzę o nowinkach technicznych z branży elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej i bhp.

Wizyta w fabryce Audi Hungaria Motor Kft. utwierdziła uczestników w przekonaniu, że właściwa organizacja pracy i ergonomiczne stanowiska dla pracowników są ważnym elementem rozwoju firmy. Nauczyciele poznali technologię produkcji różnych modeli samochodów Audi oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane podczas produkcji. Poznali zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach związane z występowaniem czynników szkodliwych i niebezpiecznych.

Nauczyciele również zapoznali się z systemem i metodami kształcenia zawodowego na Węgrzech, a zwiedzając laboratorium FESTO i biorąc udział w specjalistycznych wykładach i zajęciach praktycznych na Uniwersytecie Pannonia wymieniali się doświadczeniem, spostrzeżeniami i dobrymi praktykami obejmującymi różne obszary techniki oraz nowoczesnych technologii. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom dokonać porównania jakości, priorytetów kształcenia praktycznego w szkolnictwie węgierskim i polskim oraz metod ich osiągania.

W rozmowach z kadrą węgierską poruszano tematy dotyczące struktury organizacyjnej szkoły, systemu kształcenia, zasad i sposobu oceniania umiejętności uczniów, osiągania efektów kształcenia oraz sposobów organizowania praktycznej nauki zawodu i praktyk uczniowskich. Pedagodzy nawiązali dobre relacje z pracownikami technicznej szkoły Veszprémi Szakképző Centrum Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája i zdobyli wiele pomysłów i inspiracji do dalszej pracy z uczniami.

Pobyt w węgierskiej szkole i możliwość obserwacji pracy nauczycieli były doskonałą okazją  do podniesienia kompetencji zawodowych. Uczestnicy projektu wzbogacili swój warsztat pracy o nowe doświadczenia, metody i formy pracy z uczniami szkoły technicznej, poszerzyli znajomość języka angielskiego, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego oraz zdobyli większą swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i w życiu codziennym.           Szczególnymi wartościami wyjazdu szkoleniowego były również: integracja uczestników, pozytywna atmosfera w grupie, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialności za wspólne zadania, co z pewnością będzie kontynuowane podczas codziennej pracy zawodowej.