Szkolne Wybory Książek – ankiety do wypełnienia

W ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – priorytet 3”, nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Realizując Program biblioteka szkolna planuje zakup książek, którymi zainteresowani są czytelnicy.

Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic może podać tytuły książek, które są dla niego ważne i godne polecenia. Swoje propozycje można zgłaszać poprzez wpis do specjalnie przygotowanego zeszytu w bibliotece lub poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta:
Dla uczniów     Dla rodziców     Dla nauczycieli