Upowszechnianie efektów job shadowing

W ramach upowszechniania efektów job shadowing dnia 09.12.2017r. odbyła się lekcja dla uczniów mających wyjechać na staż do portugalskich pracodawców w ramach projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy.

Celem zajęć było:

  • przybliżenie uczniom obsługi systemu operacyjnego Windows 10 w języku portugalskim
  • porównanie instalacji Windows 10 w języku polskim i portugalskim
  • porównanie podstawowej konfiguracji systemu operacyjnego w tych dwóch językach.

Przebieg zajęć:

  1. Czy Windows w Portugali różni się od tego używanego w Polsce ? – dyskusja
  2. Podział na 2 grupy uczniów: Portugalia i Polska.

Jedna grupa instaluje system w wersji portugalskiej a druga w wersji polskiej.

Grupa polska wspiera grupę portugalską, ponieważ jak zauważyli uczniowie szata graficzna instalacji Windowsa jest taka sama, natomiast barierą jest tylko nieznajomość języka portugalskiego.

  1. Po instalacji Windowsa przechodzimy do podstawowej konfiguracji systemu. Tworzenie woluminów, użytkowników czy grup użytkowników, ustawienia dotyczące bezpieczeństwa systemu. Tutaj grupa polska także wspiera grupę portugalską z powodów wymienionych w punkcie drugim.
  2. Co sprawiło Ci największą trudność? – dyskusja

Wyniki pracy:

Podczas lekcji uczniowie utworzyli prezentację multimedialną ilustrującą porównanie Windows 10 Pro w wersji portugalskiej i polskiej.