WIZYTA PRZEDŚWIĄTECZNA W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W TARNOWIE-MOŚCICACH

Dnia 20.10.2017 uczniowie klasy 2T: Natalia Cebula, Paula Trzaskuś i Kacper Pyzio  pod opieką p. pedagog A. Fronc oraz D. Bartoń złożyli wizytę przedświąteczną w Domu Opieki Społecznej na ul. Czarna Droga w Tarnowie-Mościcach.
W imieniu społeczności  Zespołu Szkół Technicznych zostały na ręce p. dyr. Mróz złożone życzenia świąteczne i noworoczne dla mieszkańców, pracowników Domu Opieki Społecznej.
Następnie uczniowie przeszli po pokojach, przekazując mieszkańcom karteczki z życzeniami.
P. dyr. Mróz dziękując za pamięć i życzenia złożyła życzenia świąteczne i noworoczne dla grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół Technicznych.