ZST

Wizyta Węgrów

dsc02190W dniach od 6 do 19 października  2013 r. w ramach programu Leonardo da Vinci nasza szkoła gościła grupę 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły partnerskiej w Veszprem na Węgrzech.  Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.
Dla uczniów z Veszprem, kształcących się w zawodach: mechanik samochodowy, blacharz oraz tokarz, przygotowaliśmy praktyki zawodowe, które uczniowie każdego dnia odbywali w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w firmie Skoda Auto Bączek w Tarnowie. W czasie zajęć praktycznych, poprzez wykonywanie różnorodnych prac i uczestniczenie w projektach, w różnych fazach ich zaawansowania, uczniowie zdobywali nowe doświadczenie zawodowe, doskonalili swoje umiejętności, uczyli się współpracy z naszymi uczniami odbywającymi równolegle praktyki w TCKP, a także obserwowali wszechstronną działalność obydwu instytucji.
Jako że celem projektu   jest także  podjęcie współpracy młodzieży polskiej i węgierskiej prowadzącej do wzajemnego, językowego i kulturowego poznania, w oparciu o tolerancję i budowanie przyjaźni, poznanie języka, kultury, sztuki sąsiedniego kraju, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego, na każdy dzień pobytu młodzieży węgierskiej przygotowaliśmy szereg zajęć dodatkowych pozwalających na kształtowanie tych obszarów:
– spotkanie integracyjne z uczniami ZST
– wspólne zwiedzanie Tarnowa połączone  z prelekcją na temat historii miasta i zabytków, miejsc związanych z postacią gen. Józefa Bema oraz Sandora Petöfiego
– udział w Grze Miejskiej po Tarnowie (współpraca polsko-węgierskich drużyn)
– wycieczka na Górę Marcina
– lekcje języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęcia sportowe oraz zajęcia w pracowni komputerowej w naszej szkole, wspólnie z uczniami ZST
– wycieczka do Krakowa, gdzie uczniowie zwiedzili Wawel, Kaplicę Zygmuntowską, Rynek Główny oraz przylegające do niego malownicze uliczki, Barbakan
– wycieczka do Wieliczki, celem zwiedzenia Kopalni Soli
– wycieczka do słynnego uzdrowiska Krynica-Zdrój, gdzie uczniowie spacerowali po uroczym centrum miasta i podziwiali zabytki uzdrowiska, a następnie kolejką gondolową wyjechali na szczyt Jaworzyny Krynickiej i przeszli pod schronisko PTTK na Jaworzynie Krynickiej
– pożegnalne barbecue z uczniami ZST
Za pomoc w organizacji pobytu młodzieży z Veszprem pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji ZST, a także nauczycielom: p. M. Gawron,  p. A. Misiaszek, p. K. Niemiec, p. R. Zgłobickiej, p. P. Golcowi, p. J. Chmielewskiemu, p. Z. Chmurze, p. W. Gawlikowi oraz  p. Z. Nędzy.
Staraliśmy się tak przygotować program stażu i pobytu naszych gości, aby wyjeżdżali z Tarnowa pełni nowych doświadczeń, pozytywnych wrażeń i doznań, oraz aby założone cele projektu zostały osiągnięte.
Wierzymy mocno, iż przyjaźnie uczniowskie nawiązane w tym czasie przetrwają i zostaną umocnione podczas wizyty naszych uczniów w Veszprem, w kwietniu przyszłego roku.
Organizatorzy pobytu Węgrów: p. Wioletta Krawiec i p. Ewa Wójtowicz