Wolne miejsca na staż

Informujemy, że pojawiły się 2 wolne miejsca dla techników informatyków do wyjazdu na staż do Portugalii w ramach projektu

„Praktyki zawodowe bez granic” dofinansowanego z programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji do pobrania:

Formularz aplikacyjny

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

bądź dostępne w Sekretariacie Szkoły i u  koordynatora projektu – p. W. Krawiec.

Uzupełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do 07 maja 2021r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej odbędzie się dnia 10 maja 2021r.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Staże są szansą pogłębienia wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce w rzeczywistym środowisku pracy, podniesienia umiejętności porozumiewania się w języku obcym branżowym, wzmocnienia synergii między kształceniem zawodowym w szkole i u pracodawcy, ale również poznania nowej kultury, odkrycia nowych miejsc, nawiązania nowych znajomości i rozwinięcia swoich zainteresowań.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Wiolettą Krawiec.