Wyniki rekrutacji uzupełniającej

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH w rekrutacji uzupełniającej

DO PROJEKTU „Praktyki zawodowe bez granic” realizowanego w ramach programu Erasmus+

 Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Numer projektu:  2019-1-PL01-KA102-062398

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU w rekrutacji uzupełniającej

Spotkania organizacyjne dla wszystkich zakwalifikowanych (z listy głównej i rezerwowej) do wyjazdu na staż odbędą się w dniach:

PORTUGALIA – poniedziałek 21 października 2019r. o godz. 14:50 w sali 18

HISZPANIA – czwartek 24 października 2019r. o godz. 14:00 w sali 121

WĘGRY – poniedziałek 28 października 2019r. o godz. 14:50 w sali 5p

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Wiolettą Krawiec.