4. dzień stażu projektu „Start na europejskim rynku pracy”

To już kolejny dzień naszego stażu. Mimo, że z dnia na dzień czujemy coraz większe zmęczenie, każdy wie, że wraz z dźwiękiem budzika trzeba się szybko podnieść z łóżka i wyszykować do pracy. Każdy z nas ma do wykonania nowe zadania.

Technicy elektrycy wykonywali nową instalację podtynkową w budynku jednorodzinnym, montowali wyposażenie rozdzielnicy. Zapoznawali się z dokumentacją techniczną instalacji, analizowali schemat instalacji, sporządzali notatkę dotyczącą liczby obwodów elektrycznych, liczby zabezpieczeń różnicowoprądowych RCD, liczby, rodzajów i parametrów zabezpieczeń nadprądowych, montowali zabezpieczenia różnicowoprądowe zgodnie ze schematem elektrycznym instalacji, dobierali i montaż zabezpieczeń nadprądowych oraz ich łączenie z wyłącznikami różnicowoprądowymi.  Podłączenie poszczególnych obwodów (przewodów) do zabezpieczeń. Sprawdzali parametry zabezpieczeń oraz zgodność połączeń zabezpieczeń ze schematem elektrycznym instalacji. Wykonywali pomiary sprawdzające, sprawdzali ciągłość przewodów ochronnych i stan izolacji. Zapisywali wyniki pomiarów w protokole. Podłączali instalację do zasilania i sprawdzali działanie wyłączników różnicowoprądowych oraz symulowane działanie zabezpieczeń nadprądowych.

Technicy elektronicy pracowali podczas montażu systemu alarmowego, analizowali zlecenia, zapoznawali się z dokumentacją techniczną instalacji, rozplanowywali system. Określali specyfikację systemu nadzorującego. Dobierali odpowiednie urządzenia i osprzęt m.in. czujniki ruchu. Przygotowywali przewody i kable oraz podzespoły  do montażu. Dobierali narzędzia do montażu okablowania i podzespołów. Trasowali przebieg przewodów i rozmieszczenia elementów systemu. Montowali okablowanie strukturalne (sygnałowe i zasilające). Wykonywali połączenia elektryczne urządzeń. Sprawdzali jakość i poprawność montażu elementów wykonanych połączeń. Wykonywali próbne uruchomienie zainstalowanych urządzeń. Sprawdzali poprawność działania sieci, konfigurowali poszczególne urządzenia w systemie. Sprawdzali zaprogramowane funkcje systemu. Uzupełniali protokół.

Technicy mechanicy dobierali parametry obróbcze wg wzoru oraz parametry skrawania z tabel, ćwiczyli obliczanie prędkości skrawania i obrotów. Zapoznawali się z poruszaniem się po sterowniku obrabiarki oraz z korektorami, wprowadzali korekcję we frezarce i w tokarce CNC oraz korekcję narzędzi podczas procesu produkcyjnego.

Po obiedzie jeszcze krótkie wyjście na zakupy i boisko, a wieczorem spacer w stronę doliny Veszprémvögly. Nie zapomnieliśmy oczywiście o zapisaniu notatki w dzienniczkach ?.