„Start na europejskim rynku pracy” – dzień 3. stażu

Dzisiaj pełni werwy i ochoty do pracy, zjedliśmy śniadanie i tradycyjnie wybraliśmy się do firm. W kolejnym dniu naszego stażu zawodowego koncentrowaliśmy się na kolejnych przydzielonych nam zadaniach.

Technicy elektronicy pracowali przy montażu systemu przeciwpożarowego. Analizowali zlecenia, zapoznawali z dokumentacją techniczną, przeprowadzali inspekcję pomieszczeń, określali specyfikację systemu przeciwpożarowego i sporządzali notatkę na temat ilości detektorów pożarowych, liczby obwodów, sposobu podłączania detektorów, sygnalizacji zdarzeń. Dobierali odpowiednie urządzenia i osprzęt m.in. centrali, czujników pożarowych. Przygotowywali przewody i kable oraz podzespoły do montażu. Trasowali przebieg przewodów i rozmieszczenia elementów systemu przeciwpożarowego oraz montowali  okablowanie sygnałowe i zasilające, wykonywali połączenia elektryczne urządzeń, sprawdzali jakość i poprawność montażu elementów, połączeń. Następnie wykonywali próbne uruchomienie zainstalowanych urządzeń. Sprawdzali poprawność działania sieci, konfigurowali poszczególne obwody w systemie, sprawdzali zaprogramowane funkcje systemu oraz funkcjonowanie zasilania awaryjnego. Kończąc zmianę uzupełniali dokumentację powykonawczą.

Technicy elektrycy zapoznawali się z dokumentacją techniczną, sporządzali notatkę dotyczącą liczby obwodów elektrycznych zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz liczby, rodzajów i schematów zabezpieczeń a także rozmieszczenia aparatów w rozdzielnicy. Montowali zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadprądowe, podłączali obwody i zabezpieczenia, wykonywali pomiary sprawdzające, podłączali instalacje do zasilania oraz sprawdzali działanie wyłączników.  Następnie zapisywali i analizowali wyniki przeprowadzonych testów.

Technicy mechanicy pracowali indywidualnie pod kontrolą pracownika, zapoznając się z narzędziami tokarskimi/ frezarskimi, magazynem narzędzi, posługiwali się katalogami narzędziowymi, dobierali narzędzia do obróbki danego detalu. Następnie wykonywali ćwiczenia na maszynie CNC, dobierali narzędzia i montowali je w tokarce/ frezarce, bazowali narzędzia w obrabiarce CNC, wpisywali wartości geometryczne na pulpicie, przezbrajali obrabiarkę pod kontrolą operatora, sporządzali sprawozdanie z poznanych zagadnień.

Po obiedzie i krótkim czasie na relaks, korzystając z uroków wiosennej pogody, wyruszyliśmy na łono natury. Zaczerpnąwszy świeżego powietrza pospieszyliśmy do pensjonatu, by wypełnić pozostałe obowiązki (dzienniczki ?). Mile byliśmy zaskoczeni, gdy na miejscu spotkaliśmy naszych dyrektorów: dyrektora Kołacińskiego i wicedyrektora Łopatę-Bernackiego. To dziś właśnie rozpoczyna się wizyta monitoringowa, podczas której będziemy opowiadać o swoich wrażeniach ze stażu. Po kolacji nabraliśmy jeszcze ochoty, by trochę się poruszać. Na pobliskim boisku zrobiliśmy sobie mały trening piłki nożnej. Zmęczeni, ale mimo wszystko szczęśliwi, wróciliśmy na zasłużony odpoczynek.

Odwiedź nas na Facebooku:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=753184471735724&id=750976371956534