ZST

XXXIX OWT – wyniki z okręgu.

Znamy listę uczniów, których prace zostały wysłane do oceny przez Komisję Główną OWT. Spośród 40 zawodników biorących udział w zawodach okręgowych zakwalifikowanych zostało 16 prac w branży elektryczno-elektronicznej. (więcej...)

ZST

Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Dnia 7 lutego 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w ramach Szkolnych Dni Kultury przeprowadzony został Projekt Edukacyjny „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. W projekcie uczestniczyło wiele klas naszej szkoły,… (więcej)

ZST

Konkurs wiedzy o I. Mościckim

Zgodnie z coroczną tradycją szkolną w ramach Tygodnia Kultury Szkolnej odbył się Konkurs Wiedzy  o I. Mościckim – patronie szkoły. Był przeznaczony dla klas I, które wybrały swoich reprezentantów. Uczestnicy … (więcej)

ZST

Konkurs języka angielskiego dla klas drugich i trzecich

Dnia 06.02.2013, w ramach Dni Kultury Szkolnej odbył się konkurs języka angielskiego dla klas drugich i trzecich. Chętni uczniowie pisali test sprawdzający znajomość języka w zakresie gramatyki i słownictwa a… (więcej)

Konkurs językowo – literacki

Dnia 4 lutego 2013 r. odbył się konkurs językowo-literacki, organizowany przez bibliotekę szkolną w ramach Dni Kultury Szkolnej. W konkursie uczestniczyło sześć dwuosobowych drużyn reprezentujących klasy pierwsze:… (więcej)

ZST

Julian Tuwim – wirtuoz słowa

6.02.2013r w ramach Szkolnych Dni Kultury został zaprezentowany program artystyczny poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Katarzyna Baran i Mateusz Banaś z kl. II A interesująco przedstawili ciekawsze fakty z biografii… (więcej)

ZST

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dwudziestu dwóch uczniów naszej szkoły jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy wyruszyło 13-ego stycznia na ulice Tarnowa i okolicznych miejscowości,  aby zbierać datki na sprzęt dla ratowania… (więcej)