Logo - Erasmus Plus

Erasmus+ Do odważnych świat należy!

Pomysł, by zostać uczestnikiem Erasmusa+ pojawiał się w głowach uczniów na różnych etapach funkcjonowania w Zespole Szkół Technicznych. U niektórych już podczas dokonywania wyboru szkoły średniej ta wizja stała się atrakcyjnym aspektem ZST.

Lata minęły, a pomysł przeobraził się w postanowienie.
Od ponad pięciu miesięcy trwały przygotowania do wyjazdu w ramach projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”  (nr 2018-1-PL01-KA102-048194) realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1.

Oferta stażu zagranicznego w roku szkolnym 2018/2019 została poszerzona i uwzględniała następujące specjalności: technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik i technik technologii chemicznej. Z czterech kierunków wyłoniono kursantów, którzy pilnie uczęszczali na zajęcia – przygotowując się do roli stażystów w firmach na Węgrzech.

W niedzielę, 31 marca uczestnicy projektu wyruszyli w podróż do Veszprem.
Najprzyjemniejszym momentem tego dnia było przyjazne przywitanie wszystkich przybyłych przez węgierskich nauczycieli. Ich serdeczność oraz uczynność pozwoliły na szybkie zaaklimatyzowanie się i zapomnienie o zmęczeniu po całym dniu podróży.