Kolejny projekt Erasmus+ w ZST

Z radością informujemy, że złożony przez Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego wniosek projektu „Praktyki zawodowe bez granic” w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe został przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ zatwierdzony do realizacji. Działania projektowe będą realizowane w terminie od 02 września 2019r. do 01 września 2021r.

Uczestnikami projektu będzie 65 uczniów, którzy będą brali udział w 3 mobilnościach:

  • staż Węgry: 5 elektryków, 5 elektroników, 10 mechaników i 5 technologów chemicznych
  • staż Portugalia: 2 elektryków, 4 elektroników, 10 informatyków i 4 analityków
  • staż Hiszpania: 2 elektryków, 4 elektroników, 10 informatyków i 4 analityków

W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia:

– zajęcia przygotowawcze przed wyjazdem na staż:

  • zajęcia kulturowe – 10 godzin
  • warsztaty językowe języka obcego zawodowego – 20 godzin
  • zawodowe zajęcia związane z tematyką projektu – 20 godzin
  • zajęcia z przygotowania pedagogicznego – 10 godzin

– praktyka zawodowa – 8 godzin dziennie podczas stażu

Planowany termin wyjazdu:

Węgry: 03 ÷ 16 maja 2020r.

Hiszpania: 03 ÷ 16 maja 2020r.

Portugalia: 24 maja ÷ 06 czerwca 2020r.

Uczniowie dostają szansę pogłębienia wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce w rzeczywistym środowisku pracy, podniesienia umiejętności porozumiewania się w języku obcym branżowym, wzmocnienia synergii między kształceniem zawodowym w szkole i u pracodawcy. Będą poznawać nowe kultury, odkrywać nowe miejsca, z pewnością nawiążą nowe znajomości i rozwiną swoje zainteresowania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu, która będzie przebiegać w terminie 03 ÷ 20 września 2019r. Szczegóły wkrótce na stronie szkoły.

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec