Komunikaty dla Nauczycieli

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

Dodatkowych dni wolne w roku szkolnym 2022/23


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


Treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów


Program Wychowaczo-Profilaktyczny 2022 (aktualizacja 09.10.2022)


Egzamin zawodowy w 2023 roku


UBEZPIECZNIE NWW INTERISK


WYCIECZKI


KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty.


PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.


Instrukcja dodawania wpisów na WWW

>>> Plik PDF (aktualizacja 29.04.2019) <<<