Komunikaty dla Nauczycieli

 

Harmonogram ważniejszych czynności na sierpień 2023


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST 2023/2024

Dyżury pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego

Telefony pomocowe


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


Treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów


Program Wychowaczo-Profilaktyczny 2022 (aktualizacja 09.10.2022)

PROJEKT programu wychowawczo-profilaktycznego 2023


Projekt OSEhero:

CYBERPRZEMOC w szkole


Egzamin zawodowy w 2023 roku

  • Prezentacja dla operatorów egzaminu pisemnego przeprowadzanego z wykorzystaniem stanowisk komputerowych
  • Prezentacja do szkolenia PZN – część pisemna przy komputerze – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy w 2023 roku
  • Prezentacja do szkolenia PZN – część pisemna z wydrukowanymi arkuszami, część praktyczna – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy w 2023 roku
  • Zespoły nadzorujące egzaminy zawodowe w sesji LATO 2023 w  ZST     (28.04.2023 r.)
  • Nauczyciele ZST oddelegowani na egzaminy zawodowe w sesji LATO 2023 do CKZiU     (28.04.2023 r.)

UBEZPIECZNIE NWW INTERISK


WYCIECZKI


KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty.


PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.


Instrukcja dodawania wpisów na WWW

>>> Plik PDF (aktualizacja 29.04.2019) <<<