Komunikaty dla Nauczycieli

PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.)


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022

Treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów


Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego


Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.- wych. w r. szk. 2021/2022


Egzamin maturalny 2022


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy  w 2022 roku

Prezentacja do szkolenia PZN – część pisemna przy komputerze – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy w 2022 roku

Prezentacja dla operatorów egzaminu pisemnego przeprowadzanego z wykorzystaniem stanowisk komputerowych

Prezentacja do szkolenia PZN – część pisemna z wydrukowanymi arkuszami, część praktyczna – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy w 2022 roku

Zespoły nadzorujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zawodowe:

Egzaminy w ZST VI 2022

Egzaminy w CKZiU VI 2022


UBEZPIECZNIE NWW INTERISK


WYCIECZKI


KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty.


 

Instrukcja dodawania wpisów na WWW

>>> Plik PDF (aktualizacja 29.04.2019) <<<