Komunikaty dla Nauczycieli

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST 2023/2024

Dyżury pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego

Telefony pomocowe


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


Treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów


Program Wychowaczo-Profilaktyczny 2022 (aktualizacja 09.10.2022)

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023-2024


Egzamin zawodowy w 2024 roku

 

Materiały szkoleniowe


UBEZPIECZNIE NWW INTERISK


WYCIECZKI

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty.


PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.


Instrukcja dodawania wpisów na WWW

>>> Plik PDF (aktualizacja 29.04.2019) <<<