„Start na europejskim rynku pracy” – 2. dzień stażu w Veszprém

Kolejny dzień powitał nas niezbyt przyjazną pogodą. Mimo to szybko zebraliśmy się na śniadaniu i wyruszyliśmy w drogę do naszych miejsc pracy.

Technicy mechanicy zapoznali się z dokumentacją techniczną i serwisową maszyn sterowanych numerycznie. Sporządzali notatkę dotyczącą jednego z urządzeń – jego budowy, czynności obsługowych i sposobu sterowania pracą maszyny. Zapoznali się z programowaniem maszyn CNC a na podstawie dokumentacji opracowywali proces technologiczny wałka, obserwowali i naśladowali działania przeprowadzane przez pracownika podczas przygotowywania procesu technologicznego.

Technicy elektronicy przygotowywali się do montażu systemów urządzeń elektronicznych. Zapoznali się z instrukcją obsługi, dokumentacją serwisową oraz z systemami wykonywanymi przez przydzieloną im firmę. Sporządzali notatkę dotyczącą jednego z systemów, zapoznawali się z obsługą przyrządów pomiarowych i testerów. Wykonywali przykładowe pomiary i testy w warunkach symulowanych. Zapoznali się z programami narzędziowymi stosowanymi przy naprawach urządzeń i systemów elektronicznych, typowymi sposobami i technikami lokalizacji usterek w urządzeniach, techniką wymiany elementów układów elektronicznych. Opracowywali wykaz czynności dla wymiany wybranego komponentu urządzenia i montowali system w warunkach warsztatowych. Elektronicy montowali i demontowali sterowniki PLC, zapoznawali się instalacją alarmową i przeciwpożarową, lutowali również wyprowadzenia układów elektronicznych.

Technicy elektrycy wykonywali nową instalację podtynkową w budynku jednorodzinnym lub instalację przemysłową. Zapoznawali się z dokumentacją techniczną, sporządzali notatkę dotyczącą liczby obwodów elektrycznych, zabezpieczeń różnicowoprądowych, rodzajów przewodów niezbędnych do zrealizowania instalacji. Dobierali rury stosownie do przekroju i liczby żył, pobierali z magazynu niezbędne materiały i narzędzia. Wypełniali niezbędną dokumentację. Dokonywali inspekcji pomieszczeń, w których będzie wykonywana instalacja. Montowali rozdzielnicę, obserwowali i naśladowali działania przeprowadzane przez pracownika. Sprawdzali poprawność wykonania instalacji a następnie rozliczyli zużyte materiały i sporządzili dokumentację.

Po obiedzie, na szczęście przy sprzyjającej już aurze, spotkaliśmy się z nauczycielem zaprzyjaźnionej szkoły, który pokazał nam najważniejsze zabytki miasta i przybliżył jego historię. Spacer rozpoczęliśmy od XIII-wiecznej wieży ogniowej, która jest symbolem miasta Veszprém. Następnie przeszliśmy pod Bramę Bohaterów i na Wzgórze Zamkowe, by tu uwiecznić na naszych zdjęciach piękną panoramę. Nie mogliśmy pominąć Katedry Św. Michała, w której przechowywane są relikwie królowej Gizelli. Schodząc ze Wzgórza Zamkowego dotarliśmy do ruin klasztoru św. Małgorzaty. Stąd deptakiem w otoczeniu pięknej przyrody przenieśliśmy się do doliny Veszprémvögly, gdzie każdy znajdzie możliwość do aktywnego wypoczynku. Na zakończenie naszej trasy pokonaliśmy kilkudziesięciostopniowe schody prowadzące na wiadukt, by jeszcze raz spojrzeć na Wzgórze Zamkowe w świetle zachodzącego słońca.

Po kolejnym dniu pełnym nowych wrażeń sporządziliśmy notatki z naszych praktyk. Jutro czeka nas kolejny, już trzeci dzień pobytu i stażu w Veszprém.

Zapraszamy na Facebooka: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=755695221484649&id=750976371956534