Komunikaty dla Uczniów i Rodziców

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

Dodatkowych dni wolne w roku szkolnym 2022/23


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST


Dyżury specjalistów – pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa


Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego (aktualizacja 06.09.2022 r.)


Praktyki zawodowe u pracodawców

Wniosek o praktykę u wybranego pracodawcy


Program Wychowaczo-Profilaktyczny 2022 (aktualizacja 09.10.2022)


Komunikat w sprawie obuwia zmiennego


Wzór usprawiedliwienia nieobecności

Wzór zwolnienia z zajęć

Wzór do zgłaszania projektu uczniowskiego


Treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów


Zapobiegamy hejtowi


„Dzieci w wirtualnej sieci” – broszura


ZEBRANIA Z RODZICAMI 2022-23


Warunki ubezpieczenie 2021-22

Warunki ubezpieczenia 2022-2023


Regulamin korzystania z szafekUbezpieczenie NWW Interisk:


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.)

Koronawirus – informacje i profilaktyka

Koronawirus – jak zapobiegać zarażeniuWychowanie do życie w rodzinie – treści nauczania

Procedura rezygnacji z zajęć wychowanie do życia w rodzinie i religii

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń niepełnoletni

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń pełnoletni

Oświadczenie WDŻ (uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie WDŻ (uczeń pełnoletni)


WYCIECZKI


Wniosek o wydanie duplikatu
świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej


Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe


MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


NAGRODA SITPCHhem
Regulamin
Wniosek
Oświadczenie
Oświadczenie (niepełnoletni)


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.