Komunikaty dla Uczniów i Rodziców

 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST 2023/2024


Dyżury specjalistów – pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa

Telefony pomocowe


Poradnik mentalny maturzysty


Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego (aktualizacja 06.09.2022 r.)


Praktyki zawodowe u pracodawców

Wniosek o praktykę u wybranego pracodawcy   + jako zał. 1 odpowiednia dla zawodu podstawa programowa z poniższych

Podstawy programowe kształcenia w zawodach:

technik analityk

technik fotografii i multimediów

technik elektronik

technik elektryk

technik informatyk

technik mechanik

technik programista

technik technologii chemicznej

Regulamin praktyk zawodowych u pracodawcy

Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2023/2024


Program Wychowaczo-Profilaktyczny 2022 (aktualizacja 09.10.2022)

PROJEKT programu wychowawczo-profilaktycznego 2023


Komunikat w sprawie obuwia zmiennego


Wzór usprawiedliwienia nieobecności

Wzór zwolnienia z zajęć

Wzór do zgłaszania projektu uczniowskiego


Treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów


Zapobiegamy hejtowi


„Dzieci w wirtualnej sieci” – broszura


ZEBRANIA Z RODZICAMI 2023/2024


Warunki ubezpieczenie 2021-22

Warunki ubezpieczenia 2022-2023

Warunki ubezpieczenia 2023-2024


Regulamin korzystania z szafek


Regionalny Program Stypendialny


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024


Ubezpieczenie NWW Interisk:


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.)

Koronawirus – informacje i profilaktyka

Koronawirus – jak zapobiegać zarażeniuWychowanie do życie w rodzinie – treści nauczania 2023-24

Procedura rezygnacji z zajęć Wychowanie do życia w rodzinie


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZAJĘC RELIGII I ETYKI

Naukę religii i etyki organizuje się na życzenie rodziców uczniów lub uczniów pełnoletnich, którzy wypełniają pisemne oświadczenie.

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Oświadczenie o rezygnacji z nauki religii lub etyki należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wzór oświadczenia zamieszcza się na stronie szkoły.

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń niepełnoletni

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń pełnoletni


 

WYCIECZKI


Wniosek o wydanie duplikatu
świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej


Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe


MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


NAGRODA SITPCHhem
Regulamin
Wniosek
Oświadczenie
Oświadczenie (niepełnoletni)


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.