Komunikaty dla Uczniów i Rodziców

Dyżury pedagoga szkolnego


Zarządzenie Dyrektora ZST z dnia 16. października 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.)

Koronawirus- informacje i profilaktyka

Koronawirus – jak zapobiegać zarażeniu


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022:


 

Wzór usprawiedliwienia nieobecności


Wzór zwolnienia z zajęć


Program wychowawczo-profilaktyczny 2020-2021


Zapobiegamy hejtowi


„Dzieci w wirtualnej sieci” – broszura


ZEBRANIA Z RODZICAMI 2021-22


WARUNKI UBEZPIECZENIA 2021-22


Regulamin korzystania z szafek


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST


Lista adresów e-mailowych klas 2020/2021 (aktualizacja 03.09.2020 r.)
Konta zawierają wymagania edukacyjne. Hasła do kont zostaną podane przez wychowawców.


Ubezpieczenie NWW Interisk:


Wychowanie do życie w rodzinie – treści nauczania

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


Komunikat w sprawie zmiany obuwia


Procedura rezygnacji z zajęć wychowanie do życia w rodzinie i religii

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń niepełnoletni

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń pełnoletni

Oświadczenie WDŻ (uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie WDŻ (uczeń pełnoletni)


Wniosek o wydanie duplikatu: świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej


WYCIECZKI


Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe


MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


Wniosek o nagrodę SITPCHEM


 

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.