Komunikaty dla Uczniów i Rodziców

Dyżury pedagoga szkolnego


PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych (na podstawie wytycznych z 02.08.2021 r.)

Koronawirus – informacje i profilaktyka

Koronawirus – jak zapobiegać zarażeniuProcedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST


Wzór usprawiedliwienia nieobecności


Wzór zwolnienia z zajęć


Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022

Treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów


Zapobiegamy hejtowi


„Dzieci w wirtualnej sieci” – broszura


ZEBRANIA Z RODZICAMI 2021-22


WARUNKI UBEZPIECZENIA 2021-22


Regulamin korzystania z szafek


Komunikat w sprawie zmiany obuwia


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022:


Lista adresów e-mailowych klas 2020/2021


Ubezpieczenie NWW Interisk:


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


Wychowanie do życie w rodzinie – treści nauczania

Procedura rezygnacji z zajęć wychowanie do życia w rodzinie i religii

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń niepełnoletni

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń pełnoletni

Oświadczenie WDŻ (uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie WDŻ (uczeń pełnoletni)


WYCIECZKI


Wniosek o wydanie duplikatu
świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej


Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe


MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


NAGRODA SITPCHhem
Regulamin
Wniosek
Oświadczenie
Oświadczenie (niepełnoletni)


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.